Hôm nay ngày: 15/12/2019
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. 
Thủ tục 2: Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng 
Thủ tục 3: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng 
Thủ tục 4: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh  
Thủ tục 5: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công 
Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ 
Thủ tục 7: Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp sổ ưu đãi giáo dục, đào tạo 
Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ 
Thủ tục 9: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 
Thủ tục 10: Đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng 
Thủ tục 11: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần 
Thủ tục 12: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần 
Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995 
Thủ tục 14: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. 
Thủ tục 15: Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ 
Thủ tục 16: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng 
Thủ tục 17: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng 
Thủ tục 18: Thẩm định, tổng hợp và đề nghị trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo 
Thủ tục 19: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất đối với gia đình liệt sỹ 
Thủ tục 20: Thẩm định hồ sơ người đề nghị công nhận liệt sỹ mới hy sinh sau ngày 1/10/2005 
Thủ tục 21: Chứng nhận người có công với cách mạng và con của họ 
Thủ tục 22: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc 
Thủ tục 23: Xác nhân đơn đề nghị sao lục hồ sơ người có công 
Thủ tục 24: Thẩm định xác nhận Thương binh theo thông tư 28 ngày 22/10/2013 
Thủ tục 25: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi 1 lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt và tù đày. 
Thủ tục 26: Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp, Hợp tác xã là cơ sở sản xuất của thương, bệnh binh 
Thủ tục 27: Đề nghị tiếp nhận vào TT nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công  
Thủ tục 28: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ tuất Người có công với cách mạng từ trần 
Thủ tục 29: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHYT theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi 
Thủ tục 30: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định 290/QĐ-TTg đối với những trường hợp tham gia kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 
Thủ tục 31: Hỗ trợ tu sửa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách 
Thủ tục 32: Thẩm định hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào trung tâm bảo trợ xã hội 
Thủ tục 33: Cấp lại sổ trợ cấp xã hội thường xuyên 
Thủ tục 34: Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội 
Thủ tục 35: Hỗ trợ kinh phí mai táng đối với người gặp rủi ro ngoài vùng cư trú bị chết 
Thủ tục 36: Cứu trợ xã hội đột xuất 
Thủ tục 37: Hỗ trợ kinh phí đối với trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng 
Thủ tục 38: Hỗ trợ làm và sửa chữa nhà hư hỏng nặng cho hộ nghèo từ nguồn ngân sách 
Thủ tục 39: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là người đơn thân thuộc hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang đi học 
Thủ tục 40: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng 
Thủ tục 41: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ nghèo  
Thủ tục 42: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là: Trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng... 
Thủ tục 43: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp BHXH hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng 
Thủ tục 44: Xét công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 
Thủ tục 45: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán, dụ dỗ, lừa gạt từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. 
Thủ tục 46: Đăng ký sử dụng lao động đối với doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ đăng ký kinh doanh cá thể 
Thủ tục 47: Tiếp nhận đăng ký thang lương, bảng lương đối với các đơn vị, doanh nghiệp 
Thủ tục 48: Phân loại, đánh giá xây dựng phường lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm 
Thủ tục 49: Giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng là Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng 
Thủ tục 50: Cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật 
Thủ tục 51: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng 
Thủ tục 52: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 
Thủ tục 53: Giải quyết chế độ hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang mang thai và/hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi 
Thủ tục 54: Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất 
Thủ tục 55: Thẩm định hồ sơ đề nghị thực hiện chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến