Hôm nay ngày: 24/02/2018
DANH SÁCH THỦ TỤC
 
Thủ tục 1: Giải thể trường tiểu học tư thục 
Thủ tục 2: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học tư thục 
Thủ tục 3: Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học tư thục 
Thủ tục 4: Công nhận xã, phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 
Thủ tục 5: Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu 
Thủ tục 6: Công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục 
Thủ tục 7: Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 
Thủ tục 8: Thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục 
Thủ tục 9: Sáp nhập, chia tách nhà trường, nhà trẻ tư thục 
Thủ tục 10: Chuyển đổi địa điểm nhà trường, nhà trẻ tư thục 
Thủ tục 11: Giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ tư thục 
Thủ tục 12: Giải thể trường THCS tư thục 
Thủ tục 13: Sáp nhập, chia tách trường THCS tư thục 
Thủ tục 14: Thành lập trường THCS tư thục 
Thủ tục 15: Thành lập trường tiểu học tư thục 
Thủ tục 16: Cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục 
Thủ tục 17: Cho phép hoạt động giáo dục trường THCS tư thục 
Thủ tục 18: Chuyển trường và tiếp nhận học sinh cấp THCS (Đối với học sinh từ tỉnh, thành phố khác đến) 
Thủ tục 19: Quy trình đánh giá cộng đồng học tập cấp xã 
Thủ tục 20: Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 
Thủ tục 21: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường cấp THCS 
Thủ tục 22: Cấp phép, gia hạn giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường cấp THCS 
Thủ tục 23: Đính chính, cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở 
Thủ tục 24: Thành lập trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 
Thủ tục 25: Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 
Thủ tục 26: Sáp nhập, chia tách trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 
Thủ tục 27: Giải thể trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 
Thủ tục 28: Cho phép hoạt động trở lại đối với trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học (cấp cao nhất là THCS) 
Thủ tục 29: Chuyển đổi chủ nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, THCS (nhà trường) tư thục