Hôm nay ngày: 18/02/2019
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
 
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐANG THỰC HIỆN
TẠI CẤP QUẬN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 4045/QĐ-UBND ngày tháng năm của chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội)
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO TIÊU CHUẨN ISO
TẠI QUẬN HÀ ĐÔNG

STT

LĨNH VỰC

SỐ LƯỢNG

1

Nội vụ

26

2

Giáo dục - Đào tạo

29

3

Thanh tra

5

4

Y tế

4

5

Lao động Thương binh và xã hội

62

6

Tư pháp

37

7

Văn hóa thông tin

12

8

Tài nguyên - Môi trường

8

9

Quản lý đô thị

20

10

Kinh tế

21

11

Tài chính - kế hoạch

48

Tổng:

272

 
   
Per page: Trang đầu Trang trước 12345678910của  435  Trang sau Trang cuối
 
CÁC THỦ TỤC KHÁC

 

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công phục vụ mục đích kinh doanh: 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của UBND quận 

Giải thể trường tiểu học tư thục 

Tên thủ tục: Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư 

Cấp mới giấy phép kinh doanh Karaoke  

Đăng ký hợp tác xã 

Tiếp công dân  

Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. 

Cấp bản sao từ sổ gốc 

Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu bản đồ 

Per page: 1 của 28  chitiet1.php?ID=500&news12Page=2 chitiet1.php?ID=500&news12Page=28
 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ