Hôm nay ngày: 22/07/2018
CHI TIẾT THỦ TỤC
   
Thủ tục 2: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuỷ lợi đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 
a. Trình tự thực hiện

b. Cách thức thực hiện
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan UBND cấp quận
c. Thành phần, số lượng hồ sơ
- - Tờ trình phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình
- - Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán gồm: Thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

- - Tùy theo tính chất công trình cần bổ sung thêm các loại văn bản, tài liệu liên quan

- số lương: 02 bộ;

- Hồ sơ hợp pháp về cơ quan tư vấn thiết kế gồm: +Hợp đồng với tư vấn thiết kế +Biên bản nghiệm thu bàn giao hồ sơ +Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh +Chứng chỉ hành nghề của người thiết kế

d. Thời hạn giải quyết
14 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
e. Đối tượng thực hiện TTHC
Tổ chức, Cá nhân
f. Cơ quan thực hiện TTHC
Cấp Quận, Huyện, Thị xã
g. Kết quả thực hiện TTHC
thông báo kết quả thẩm định
h. Lệ phí

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

k. Cơ sở pháp lý của TTHC
- -Luật Xây dựng số 50/2014 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
   
 
CÁC THỦ TỤC KHÁC

 

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình xây dựng trong lĩnh vực nông nghiệp 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất , kinh doanh nông lâm thuỷ sản (Trường hợp giấy chứng vẫn còn hiệu lực nhưng bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP) 

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cấp huyện 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (cấp mới; cấp lại khi sắp hết hạn; cấp lại trong trường hợp thay đổi, bổ sung địa điểm sản xuất kinh doanh; bổ sung ngành nghề kinh doanh) 

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

 

 

Quay lại trang trước         Trang chủ