UBND quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu dịch vụ hành chính công trực tuyến Mức độ 3 cho các thủ tục hành chính công tại UBND quận Hà Đông hoàn toàn thông qua môi trường Internet.

Quý khách hàng có thể đăng ký nộp hồ sơ hành chính công trực tuyến Mức độ 3 vào bất kỳ nơi đâu và thời gian nào thông qua dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3 của UBND quận Hà Đông. Quý vị chỉ cần một lần đến bộ phận "một cửa" của UBND quận Hà Đông để nộp hồ sơ lưu và nhận kết quả xử lý hồ sơ. Các thông tin trao đổi xử lý hồ sơ đồng thời kết quả xử lý hồ sơ cũng được cung cấp cho quý khách hàng thông qua tài khoản tại Trang thông tin điện tử của hệ thống dịch vụ công mức độ 3 và gửi qua email mà quý vị đã đăng ký.
Nếu quý vị chưa có tài khoản thì có thể "Tạo tài khoản" để đăng ký tài khoản hoặc "Đăng nhập" vào hệ thống dịch vụ hành chính công mức độ 3 của UBND quận Hà Đông.


- Nếu quý khách chưa đăng nhập vào hệ thống dịch vụ hành chính công mức độ 3 của UBND quận, quý khách có thể xem danh sách các thủ tục hành chính công được thực hiện tại đây

- Nếu quý khách đã đăng nhập vào hệ thống dịch vụ hành chính công mức độ 3 của UBND quận, quý khách có thể xem danh sách các thủ tục hành chính công được thực hiện tại đây


Lưu ý: Quý khách cần phải đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công mức độ 3 của UBND quận Hà Đông trước khi thực hiện đăng ký nộp hồ sơ mới.

- Quý khách có thể đăng ký nộp hồ sơ hành chính công tại danh sách các thủ tục hành chính công được cung cấp tại hệ thông dịch vụ hành chính công mức độ 3 của UBND quận Hà Đông.

Đối với các tài liệu được gửi kèm hồ sơ, UBND Quận Hà Đông chỉ chấp nhận những loại file có định dạng sau:
- File tài liệu của Microsoft Word: file có đuôi .doc
- File ảnh: file có đuôi .jpeg
- File excel: file có đuôi .xls
- File PDF: file có đuôi .pdf
- File AutoCad: file có đuôi .cad
Tất cả các nội dung tiếng Việt trong tài liệu gửi kèm cần được viết theo chuẩn Unicode. Quý khách có thể tải phần mềm nhập tiếng Việt tại đây- Quý khách có thể xem lại nội dung đơn đã đăng ký, sửa lại đơn đã đăng ký (trong trường hợp hồ sơ của quý khách chưa được cán bộ "một cửa" của UBND quận tiếp nhận hoặc trường hợp hồ sơ của quý khách được trả về với kết quả "Yêu cầu bổ sung").


- Thông qua email của quý khách, UBND quận Hà Đông sẽ thông tin chi tiết các thông tin cần bổ sung, chỉnh sửa (nếu hồ sơ cần phải bổ sung hoặc chỉnh sửa) gửi phiếu biên nhận và hẹn trả kết quả của hồ sơ Quý khách hàng nộp hồ sơ qua mạng.

- Quý khách có thể kiểm tra quá trình xử lý hồ sơ sau khi đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công mức độ 3 của UBND quận Hà Đông.


- Quý khách hàng sẽ phải mang các tài liệu gốc trong hồ sơ đã nộp qua mạng để đến nộp tại bộ phận 1 cửa quận Hà Đông để nhận kết quả của hồ sơ theo giấy hẹn đã gửi qua email. Khi công dân đến lấy kết quả nhớ thông báo đầy đủ mã số hồ sơ hành chính được gửi kèm trong giấy biên nhận và hẹn trả hồ sơ hành chính đã gửi qua email.

Đối với những thủ tục hành chính cần thẩm tra tại đơn vị đăng ký, quý khách có thể nộp hồ sơ bản gốc cho cán bộ thụ lý hồ sơ tại thời điểm thẩm định để hỗ trợ cán bộ thụ lý hồ sơ của UBND quận thụ lý trong việc xác minh tính pháp lý của hồ sơ.
UBND quận Hà Đông mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý vị nhằm hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 qua mạng Internet, phục vụ tốt hơn cho Quý khách hàng. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gởi về:

UBND quận Hà Đông

Lô N01 Trung tâm hành chính mới - phường Hà Cầu - Hà Đông- Hà Nội
Điện thoại: 0433 524 521 Fax: 0433 824 120.


Chân thành cám ơn Quý khách hàng!

Xem chi tiết tại đây
Email: luthunga_hadong@hanoi.gov.vn


Xem chi tiết tại đây
Email: nguyenthithanh_vp_hadong@hanoi.gov.vn


Xem chi tiết tại đây
Email: phanthikimlan_vp_hadong@hanoi.gov.vn


Xem chi tiết tại đây
Email: nguyenthithanh_vp_hadong@hanoi.gov.vn


Xem chi tiết tại đây
Email: nguyenthingocyen_hadong@hanoi.gov.vn


Xem chi tiết tại đây
Email: hothithuyha_hadong@hanoi.gov.vn


Xem chi tiết tại đây
Email: nguyenthithanh_vp_hadong@hanoi.gov.vn